Aktualności

Odszkodowanie za utracone dochody dla kierowcy TAXI.

Dzięki zespołowi działu prawnego KBORU, UFG wypłacił kierowcy TAXI należne świadczenia z tytułu utraty dochodu w skutek wypadku. Taksówka to narządzie pracy, jednak tylko determinacja w poszukiwaniu dowodów przyniosła skutek w postaci wypłaty nie tylko zadośćuczynienia ale i świadczenia za utracony zarobek osobie prowadzącej działalność gospodarczą.

Wskutek wypadku w stycznia 2015 roku, kierowca TAXI nie doznał znaczących obrażeń na zdrowiu, jednak przez ponad 5 miesięcy pozostawał niezdolny do pracy. Tym samym utracił szansę na zarobek.

Sprawia trafiła do KBORU w marcu 2015. Podstawową przesłanką na podstawie, której ustaliliśmy stratę, było porównanie przychodu z analogicznego okres roku ubiegłego. UFG jako instytucja, która przyjęła odpowiedzialność w związku z brakiem aktualnej polisy OC przez sprawcę, nie chciał uznać wydruków z taksometru (kasy fiskalnej) za materiał dowodowy pisząc, że „odmawia ze względu na brak udokumentowania roszczenia”. Wymiana zdań polegała głównie na argumentacji UFG istoty działania kas fiskalnych i pokazaniu naszej determinacji w sprawie.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 października 1971 r. I CR 420/71 „Okolicznością odróżniającą pojęcia odszkodowania z tytułu utraconego zarobku i renty odszkodowawczej powinien być charakter następstw uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia: jeżeli następstwa są trwałe, poszkodowanemu przysługuje roszczenie o rentę, jeśli są przemijające – przysługuje odszkodowanie w postaci utraconego zarobku.

Podsumowując dotychczasowe efekty naszej pracy w tej sprawie: Kwota wypłaty: lipiec 2015: 2.500,00 zł tyt. zadośćuczynienia + zwrotu kosztów leczenia. Za utracony dochód, czerwiec 2016: ponad 20 tys. zł. Sprawa trwa ze względu na spór dotyczący wysokości zbyt dużych uwzględnionych przez UFG w odszkodowaniu kosztów eksploatacji taksówki.

 

Udostępnij Znajomym:

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności