Aktualności

Czy OC rolnika obejmuje wypadki spowodowane przez psa?

Od dłuższego czasu trwa gorliwa dyskusja o tym, kto powinien wypłacić odszkodowanie jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku spowodowanego przez psa rolnika, jakaś osoba doznała szkód materialnych i niematerialnych. Wiele zakładów ubezpieczeniowych odmawiało pokrycia szkód argumentując swoją decyzję tym, że pies nie jest zwierzęciem gospodarczym.

Rozbieżności w wypłacaniu odszkodowań z OC rolników

Rozbieżność w wyrokach sądowych oraz decyzjach towarzystw ubezpieczeniowych spowodowało wiele zamieszania i pojawienie się licznych pytań. Po pewnym czasie tym kontrowersyjnym tematem zainteresował się Rzecznik Finansowy, który postanowił zakończyć spór występując do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przedstawienie orzeczenia w tej sprawie. W wydanej decyzji możemy znaleźć informację o tym, że odszkodowanie za pogryzienie przez psa rolnika powinno być wypłacone z OC, jednak tylko wtedy, gdy zwierze hodowane w gospodarstwie rolnym jest użytkowe. Oznacza to, że musi być wykorzystywane do celów związanych z prowadzeniem działalności np. do pilnowania obejścia, zaganiania zwierząt i innych tego typu zadań.

W jakiej sytuacji można ubiegać się o odszkodowanie?

Pogryzienie przez psa lub wypadek spowodowany wybiegnięciem zwierzęcia na jezdnie może przyczynić się nie tylko do uszkodzenia mienia, ale również powstania bardzo poważnych obrażeń ciała jednej lub nawet kilku osób. Pomimo, że rzadko zdarzają się takie sytuacje, jak pogryzienie przez psa, odszkodowanie proponowane przez ubezpieczyciela powinno pokrywać wszelkie koszty związane z zakupem medykamentów, wizyt lekarskich oraz ewentualnej rehabilitacji. Incydent często okazuje się traumatyczny dla poszkodowanego, dlatego we wniosku do ubezpieczyciela należy jasno określić także wyrządzone szkody niematerialne (spowodowane samym zdarzeniem lub powstałym na jego skutek rozstrojem zdrowia).
Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskanie odszkodowania z OC rolnika było możliwe?


Aby móc ubiegać się o zadośćuczynienie w jak najkrótszym od wypadku czasie należy ustalić, do kogo należy zwierzę oraz zdobyć od jego właściciela oświadczenie. Często duże znaczenie ma również to, czy jesteśmy w stanie wskazać świadków, którzy bezpośrednio obserwowali pogryzienie przez psa. Z OC rolnika uzyskamy odszkodowanie, jeśli będziemy mieć dowody na to, że pies należy do danej osoby i jest wykorzystywany do celów gospodarczych. Niestety takie sprawy są bardzo trudne i często trwają długo ze względu na niewystarczający materiał dowodowy.

 

 

Udostępnij Znajomym:

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności