Aktualności

Dlaczego warto korzystać z usług Krajowego Biura Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych?

Dlaczego warto korzystać z usług Krajowego Biura Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych? Bardzo wiele zdarzeń drogowych prowadzi do powstania uszkodzeń zarówno mienia, jak i osób fizycznych. Wszelkie koszty leczenia oraz naprawy samochodów najczęściej są pokrywane przez ubezpieczyciela. Odszkodowania z OC kierowcy są bardzo często wypłacane przez zakłady ubezpieczeniowe, jednak według specjalistów, kwoty

Kiedy dojdzie do nieprzewidzianego zdarzenia drogowego, często w grupie poszkodowanych są również podróżujący znajdujący się w pojeździe sprawcy kolizji. Ponieważ najczęściej są to osoby bliskie (głównie rodzina), wiele osób zadaje sobie pytanie, czy mogą oni ubiegać się o odszkodowanie zdrowotne z OC właściciela pojazdu.

Odszkodowanie zdrowotne dla pasażerów sprawcy wypadku

Pomimo wielu spekulacji związanych z koniecznością przyznawania ubezpieczenia pasażerom sprawcy wypadku, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz orzeczenie Sądu Najwyższego mówią jasno, że ma on prawo ubiegać się o odszkodowanie. Jeżeli to właśnie kierowca samochodu był winny wystąpienia zdarzenia drogowego, w którym osobom trzecim zostały wyrządzone szkody, to z jego polisy ubezpieczenia OC powinny zostać pokryte wszelkie świadczenia związane z okresem rekonwalescencji oraz poniesionymi krzywdami moralnymi. W takich okolicznościach odszkodowanie za wypadek można uzyskać tak jak w przypadku innych poszkodowanych – zgłaszając wydarzenie do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń.

Pasażerem jest każda osoba znajdująca się w pojeździe, która nie ma bezpośredniego wpływu na kierowanie pojazdem. Oznacza to, że współpodróżnym może być właściwie każdy znajdujący się w samochodzie – nawet właściciel auta, do którego ono należy. W przepisach widnieją zapisy, które mówią o tym, że ubezpieczony (w tym przypadku właściciel) jest uprawniony do odszkodowania i ma prawo ubiegać się o nie bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Czy odszkodowanie dla pasażera pochodzi tylko z OC?

Wiemy już, że odszkodowanie dla pasażera pojazdu powinno być przyznawane na tej samej podstawie co odszkodowanie za potrącenie przez samochód – przy założeniu, że uczestnicy ponieśli jakiekolwiek szkody moralne lub zdrowotne. Wystarczy wypełnienie odpowiednich formularzy oraz przygotowanie kompletu dokumentacji medycznej. Jednak okazuje się, że odszkodowanie zdrowotne z OC sprawcy to nie jedyna możliwość. Jeśli właściciel pojazdu posiada ubezpieczenie NNW, to znajdujące się w pojeździe osoby mogą uzyskać środki również z tego tytułu. Przyznanie rekompensaty z polisy obejmującej następstwa nieszczęśliwych wypadków jest zupełnie niezależne od OC.

Wiele osób obawia się ubiegania o odszkodowanie z OC – szczególnie, gdy kierujący pojazdem lub jego właściciel jest członkiem bliskiej rodziny. Brak działania nie jest jednak wskazany, szczególnie że w wyniku zdarzeń losowych i poniesionych w ich skutek obrażeń dodatkowe środki na leczenie są często bardzo potrzebne. Prawo do ubiegania się o swoje prawa ma bowiem każda osoba, która została poszkodowana, bez względu na stopień pokrewieństwa. W razie wątpliwości warto zgłosić się do Krajowego Biura Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych. Zatrudnieni tam pracownicy mają bardzo duże doświadczenie oraz niezbędną do sprawnego załatwiania takich spraw wiedzę, co może znacznie skrócić czas całego postępowania.

 

 

 

Udostępnij Znajomym:

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności