Aktualności

Zadośćuczynienie za ból – szkody osobowe z OC sprawcy

W wyniku powstania zdarzenia poszkodowany ma prawo wystąpić o zadośćuczynienie z OC sprawcy. W ten sposób może on uzyskać znaczną sumę – która ma stanowić rekompensatę za wyrządzone krzywdy. Jednak dokładna wysokość zadośćuczynienia jaka powinna zostać wypłacona poszkodowanemu jest trudna do określenia. Składa się bowiem na to kilka czynników.w średnim wieku doznała podczas

Kwoty jakie są wypłacane jako zadośćuczynienie za wypadek są bardzo różne. Wynika to z tego, że odszkodowanie powinno pokryć nie tylko koszty leczenia, ale także i stanowić rekompensatę za poniesione cierpienie fizyczne i psychiczne. I tu pojawia się pewien problem, z którego także wynikają rozbieżności w kwocie odszkodowania. Jak bowiem wycenić zadośćuczynienie za doznany ból na skutek wypadku? Jest to kwestia dość subiektywna, nie pomaga także fakt, że osobą rozstrzygającą w tej kwestii jest sam ubezpieczyciel, nie dziwi zatem fakt, że kwoty przyznawane przez niego, a te jakie uzyskiwane są na drodze sądowej bywają bardzo różne. Dlatego tak ważne staje się to, by nie tylko zebrać dokładną dokumentacje związaną z leczeniem – jego kosztami, dojazdami na rehabilitację itd., ale także by odpowiednio sformułować roszczenia.

O ile zgromadzenie i dostarczenie ubezpieczycielowi właściwej i bogatej dokumentacji nie nastręcza wielu problemów – jeśli pamiętamy o zbieraniu wszystkiego w trakcie leczenia – o tyle, jeżeli chodzi już o formułowanie roszczeń problem jest zwykle większy. Poszkodowani często bowiem pomijają wiele faktów, uznając je za oczywiste, niechętnie piszą także o doświadczonym cierpieniu, uważając, że jest to nie na miejscu. Treści te jednak są podstawą do oszacowania jak wysokie ma być zadośćuczynienie za cierpienie. Pamiętajmy, że przy szacowaniu adekwatnej rekompensaty przez ubezpieczyciela brane jest pod uwagę tylko to, co na papierze, dlatego tak ważne jest to by dokładnie i szczegółowo opisać samo zdarzenie, jak i to co było jego następstwem, zwłaszcza to – jak wypadek wpłynął na życie poszkodowanego i jego rodziny – czy uniemożliwił mu wykonywanie pracy, czy też realizowanie pasji, jak długo był odczuwany ból, jaki był stopień jego nasilenia. Wszystko to, choć subiektywne – decyduje w dużej mierze o tym jakie będzie zadośćuczynienie z OC sprawcy.

W razie problemów z uzyskaniem odpowiedniego odszkodowania warto skorzystać z pomocy profesjonalnego biura, które po zapoznania się z sytuacją zajmie się reprezentacją poszkodowanego przed ubezpieczalnią, a

 

 

 

 

Udostępnij Znajomym:

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności