Aktualności

Rosną sumy gwarancyjne w OC.

Ważna informacja dla wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz ubezpieczycieli.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych poinformowało w ostatnią środę, że od stycznia 2017 roku Komisja Europejska zwiększa sumę gwarancyjną w OC p.p.m. Chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, które musi posiadać każdy pojazd poruszający się po drogach. Komunikat głosi:

„W przypadku szkody na osobie minimalną sumę gwarancyjną podniesiono do 1 220 000 euro na jednego poszkodowanego oraz do 6 070 000 euro na jedno zdarzenie drogowe. W przypadku szkody materialnej kwotę podwyższono do 1 220 000 euro na jedno zdarzenie szkodowe, niezależnie od liczby poszkodowanych”.

To oczywiście bardzo ważna informacja w kontekście wysokości odszkodowań jakie będzie można dochodzić od ubezpieczycieli sprawców wypadków komunikacyjnych. Suma gwarancyjna oznacza kwotę do jakiej ubezpieczyciela odpowiada za szkody spowodowane przez sprawcę zdarzenia. Chodzi tu o zdarzenia, które będą miały miejsce od nowego roku.

Przy tej okazji należy zaznaczyć, że suma ta nie stanowi kwoty jaka należy się z automatu każdemu poszkodowanemu ale stanowi gwarancję odpowiedzialności ubezpieczyciela i pewność, że w przypadku poważnych, skomplikowanych wypadków, poszkodowani mogą liczyć  na należne im wypłaty właśnie do wysokości ponad 1,2 mln euro.

Komisja Europejska określa minimalne sumy gwarancyjne na podstawie Dyrektywy 2009/103/WE ws. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i obowiązku ubezpieczenia takiej odpowiedzialności. W związku z powyższym, za szkody spowodowane na terytoriach państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zakłady ubezpieczeń odpowiadają do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej niż suma określona przez KE.

 

Udostępnij Znajomym:

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności