Zamów Gwarancję Odszkodowawczą

Gwarancja Odszkodowawcza to innowacyjna usługa prewencyjnej ochrony posiadacza gwarancji w zakresie roszczeń odszkodowawczych, likwidacji szkód oraz wsparcia prawnego w zakresie ubezpieczeń.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku prosimy o pobranie i wypełnienie dwóch wniosków, a następnie wgranie skanów do formularza.Pdopisany skan: REGULAMIN OBJĘCIA GWARANCJĄ ODSZKODOWAWCZĄ

Pdopisany skan: PEŁNOMOCNICTWO BROKERSKIE

niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ramach zamówienia gwarancji (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. – Dz.U. z 2002 r. Nr. 101 ze zm.)

oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem objęcia Gwarancją Odszkodowawczą i akceptuję warunki w nim zawarte