Zagwarantowane odszkodowanie

Dla firm, które skorzystają z naszej oferty i zainwestują w Gwarancję odszkodowawczą.

dochodzenie odszkodowań
gwarancja odszkodowawcza

Gwarancja Odszkodowawcza

To innowacyjna usługa prewencyjnej ochrony posiadacza gwarancji w zakresie roszczeń odszkodowawczych, likwidacji szkód oraz wsparcia prawnego w zakresie ubezpieczeń.

Dodatkowo dzięki wykorzystaniu pieczęci Gwarancji Odszkodowawczej posiadacz Gwarancji wysyła czytelny komunikat do wszelkich podmiotów z nim związanych, że w ramach prowadzonego postępowania odszkodowawczego, Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych zapewnia pełne wsparcie eksperckie i prawne.

 

Korzyści dla Firmy – Posiadacza Gwarancji Odszkodowawczej:

  • Najtańsze i skuteczne narzędzie zabezpieczające interesy Firmy w zakresie dochodzenia roszczeń, likwidacji szkód, sporów prawnych przy postępowaniach odszkodowawczych.
  • JASNY KOMUNIKAT do wszystkich odbiorców: „Korzystam z wsparcia ekspertów zajmujących się zarządzaniem roszczeniami i profesjonalną likwidacją szkód”.
  • SKUTECZNOŚĆ w dochodzeniu roszczeń i likwidacji szkód.
Kiedy korzystasz z gwarancji

Profesjonalna obsługa w zakresie:

  • telefoniczne lub mail-owe konsultacje zdarzeń ubezpieczeniowych w firmie,
  • zgłoszenie szkód w imieniu firmy,
  • monitorowanie procesu likwidacji szkody,
  • w przypadku rozbieżności co do wyceny szkód – opinia rzeczoznawcy KBORU na podstawie przesłanych elektronicznie dokumentów szkody,
  • w przypadku sporu z ubezpieczycielem przeprowadzamy pełen proces odwoławczy (przedsądowy),
  • w przypadku potencjalnego sporu sądowego opiniujemy zasadność procesu i rekomendujemy specjalistyczną kancelarię.
Zamów Gwarancję i sprawdź!

Wypełnij formularz i uzupełnij dodatkowe dokumenty