Oferta skierowana do biznesulogo

Rozpoczynając współpracę z nowym Klientem przeprowadzamy tzw. audyt dotychczas zawieranych umów ubezpieczenia.

Takie działanie pozwala na:
 • zinwentaryzowanie polis i innych dokumentów związanych z ubezpieczeniami,
 • analizę zakresu dotychczasowej ochrony,
 • analizę rodzaju i wielkości istniejących ryzyk ubezpieczeniowych,
 • identyfikację zagrożeń szkodowych wynikających ze specyfiki działalności Klienta,
 • przygotowanie indywidualnego programu ochrony uwzględniającego rodzaj działalności Klienta,
 • nasz Klient otrzymuje oferty tylko tych towarzystw ubezpieczeniowych, których  kondycja finansowa pozwala na ich rekomendację jako wiarygodnych i wypłacalnych,
 • wszystkie oferty są zebrane i przedstawione Klientowi w formie raportu – dzięki temu Klient otrzymuje precyzyjną informację dotyczącą przedmiotu, zakresu i ceny ubezpieczenia w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Przy czym wynegocjowane warunki i zapisy w postaci tzw. klauzul są znacznie korzystniejsze niż w przypadku ubezpieczeń zawieranych bezpośrednio w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Nasz Klient otrzymuje ubezpieczenie „skrojone na miarę”.

Działania obejmują:
 • analizę  obszarów ryzyka  związanych z działalnością przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie programów ubezpieczeniowych:
  • ubezpieczenia  majątkowe :
   • nieruchomości,
   • urządzenia, elektronika, linie produkcyjne,
   • flota samochodowa, statki morskie, statki powietrzne,
   • OC (zarządów i rad nadzorczych, prowadzonej działalności, zawodowe),
   • gwarancje i ubezpieczenia należności
  • ubezpieczenia życiowe:  (grupowe lub indywidualne)
   • wypadkowe i na życie,
   • pakiety medyczne,
   • PPE, IKE , IKZE.
Bieżący monitoring wdrożonych programów ubezpieczeniowych oraz potrzeb ubezpieczeniowych naszych Klientów pozwala na zapewnienie Klientom pełności ochrony ubezpieczeniowej.
Uczestniczymy również w procesie likwidacji szkód. Nasze doświadczenie w tym zakresie pozwala na to by wszelkie odszkodowania były wypłacane terminowo i zgodnie z wynegocjowanymi warunkami. W sytuacjach spornych zapewniamy Klientom pomoc współpracujących z nami kancelarii Prawnych.  
Kompleksowe wsparcie  w procesie likwidacji szkód obejmuje:
 • zgłaszania szkody,
 • monitorowanie procesu likwidacji,
 • odwołania,
 • rekomendacja  do ewentualnego procesu sądowego,
 • analiza  ewentualnej ugody
Posiadamy doświadczenie w obsłudze firm z branż:
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • gospodarka odpadami (składowiska i przetwarzanie),
 • zarządzanie archiwami i bieżącą dokumentacją,
 • przemysł – Produkcja świec (największy producent w Polsce),
 • biura projektowe – obsługujące przemysł ciężki,
 • firmy developerskie,
 • dystrybucja paliw płynnych,
 • firmy usługowe.

Działając jako broker ubezpieczeniowy posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością w wysokości 1.500.000 EURO na wszystkie zdarzenia i 1.000.000 EURO na jedno zdarzenie.