dochodzenie odszkodowań

Nasza kadra

Obejmuje ludzi od lat związanych z ubezpieczeniami i prawem. Współpracujemy z wybitnymi specjalistami i wykładowcami akademickimi, którzy mają doświadczenie praktyczne i wiedzę o ciągle zmieniającym się prawie.

dochodzenie odszkodowań

Grzegorz Waszkiewicz

Broker Ubezpieczeniowy – Członek Zarządu Krajowego Biura Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o., Absolwent UMK w Toruniu z tytułem MBA Dominican University w Chicago (USA).

Agnieszka Deryło-Łoś

Broker Ubezpieczeniowy. Absolwentka Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Z ubezpieczeniami związana od 1999 r. Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta i Sieci Sprzedaży.

mec. Agnieszka Barszcz

Radca Prawny – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Studia Podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych.

mec. Bartosz Graś

Adwokat – Przewodniczący Zespołu Prawnego. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odpowiada za postępowania związane z roszczeniami klientów w stosunku do ubezpieczycieli, począwszy od postępowania mediacyjnego do postępowania sądowego.

mec. Bartłomiej Gruszczyński

Adwokat – Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie. Od 2006 r. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów odszkodowawczych związanych z odpowiedzialnością za skutki następstw nieszczęśliwych wypadków, jak i niewykonaniem zobowiązań kontraktowych i szkód z tym związanych.