Polityka prywatności

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych
Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu:
kboru.pl (dalej „Serwis”).

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów szanuje prawo do prywatności
Użytkowników serwisu uokik.gov.pl. W szczególności dba o ochronę ich danych
osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne
zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.
Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia
pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w
tym:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych);
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki
umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron
internetowych. Podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu
mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów
w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google , w celu
umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z
tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików
Cookies w swojej polityce prywatności. W związku z czym nie mamy wpływu na
prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików
Cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z
zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy
Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz
wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione. Aby w razie
ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu
uzyskania informacji w tym zakresie.

Słownik pojęć:

cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na
komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu
się z tego komputera,
log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer
Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP),
z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło
połączenie,
adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer
podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym
komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w
którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania,
gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

I. Administrator i Inspektor Danych Osobowych

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z
wykorzystaniem Serwisu jest:
Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.
Ul. Poli Gojawiczyńskiej 7/25
01-773 Warszawa
Adres e-mail: biuro@kboru.pl

II. Gromadzenie danych

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania
http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez
adresy URL i dotyczą:

publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło
zapytanie;
nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http,
o ile jest możliwa;
nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
czasu nadejścia zapytania;
pierwszego wiersza żądania http;
kodu odpowiedzi http;
liczby wysłanych przez serwer danych;
adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer
link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny
odnośnik;
informacji o przeglądarce Użytkownika;
informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi
strony Serwisu.

Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem
informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje
wykorzystywane są m.in. do:

zarządzania Serwisem;
stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach
statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics oraz
GetResponse, jedynie w przypadku gdy dodatkowo prowadzone są kampanie
mailingowe;

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak
zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

imię i nazwisko;
adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
numer telefonu;
treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne. Jednak bez ich podania
może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które
tego wymagają (np. formularz kontaktowy)

III. Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być
wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb
Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez użytkownika zapytanie z wykorzystaniem
formularza kontaktowego.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom
międzynarodowym ani do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane
przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik
wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego
obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się
pod konkretnymi formularzami.

Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

dostępu do danych;
sprostowania danych;
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

IV. Wykorzystanie plików Cookies

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego
przeglądania;
późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia
Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

„sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki
internetowej;
„stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika;
„wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu;
„funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
„własne” – zamieszczane przez Serwis;
„zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika
Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia jego tożsamości. Zakres
informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki
internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej
przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez
przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym
celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki
internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa
poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka
internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany
ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików
Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies.
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia
swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych
dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji
Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić
korzystanie z Serwisu.